Lektori

Kurz prezentačné zručnosti | ako úspešne prezentovať v praxi

Osobný rozvoj
0/5
1 deň
145.00€

Kurz prezentačné zručnosti je určený pre záujemcov, ktorí chcú prezentovať a komunikovať na profesionálnejšej úrovni, či už v osobnej alebo pracovnej oblasti. Kurz prezentačné zručnosti je ideálny, ak sa chceš venovať prezentovaniu, ktore nadchne a motivuje poslucháčov. Kurz je určený tím, ktorí chcú využiť zručnosti prezentovania tak v pracovnej a kariernej sfére, ako aj osobnom živote. Ukážeme, ako vytvoriť pozitívnu atmosféru a ako prekonať svoj strach z vystúpenia. Zdokonalíte sa v príprave a analyzovaní obsahu prezentácie a príprave scenára. Osvojíte si viaceré techniky na zvládanie emócií a udržanie pozornosti publika. Absolvovaním kurzu prezentačné zručnosti získate znalosti, vďaka ktorým hravo zvládnete viesť pútavú prezentáciu prínosnú pre publikum, kolegov, zamestnancov či klientov. Investujte do seba a získajte zručnosti pre život a prax.   Anotácia kurzu: prezentačné zručnosti  sú praktické vedomosti, ktoré umožňujú prezentovať pútavo, zaujímavo a motivačne. Cieľom kurzu prezentačné zručnosti je preto naučiť Vás, ako pripravíte prezentáciu pre konkrétnu situáciu, ako čo najefektívnejšie odovzdáte informácie a predovšetkým ako zlepšíte svoje prezentačné a rétorické schopnosti. Získate mnoho užitočných tipov a nástrojov na aktívne riadenie pozornosti publika, riešenie krízových situácii pre prezentovaní a tiež diskusii. Prezentačné zručnosti alebo rečnenie pred ľuďmi je zručnosť, ktorú väčšina z nás aspoň občas v živote potrebuje. Ak zažívaš pred prezentáciou trému a stres, tento kurz je pre teba. V kurze sa naučíš, že tréma nemusí byť pre teba prekážkou dobrej prezentácie. Prezentovanie je zručnosť ako akákoľvek iná, čo znamená, že si ju vieme osvojiť a vieme sa v nej tréningom zdokonaľovať. Kurz dá viacero postupov, ako zlepšiť vystupovanie pred ľuďmi. Pomôže zbaviť sa stresu a trémy, zistíte čo máte robiť počas prezentácie s rukami, ako najlepšie využívať svoj hlas, ako sa pohybovať po pódiu, ako pracovať s publikom, ako zakomponovať do svojej prezentácie príbeh alebo akú štruktúru by mal mať dobrý prejav. Prihláste sa na kurz, investujte do seba a naučte sa prezentovať ako profesionál.   aké sú najdôležitejšie formy rétoriky, komunikácie a prezentovania čo všetko spôsobuje dobrá prezentácia a sebaprezentácia v praxi čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami prezentácie seba-vedomie v reálnej praxi pred publikom a ako na skvelú prezentáciu verbálna a neverbálna komunikácia, rétorika a vystupovanie v praxi ako vplývame a čo dosiahneme keď sme dobrí prezentátori budovanie medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie a ... mnoho mnoho iného   Čo sa na školení okrem iného naučíte Ako pracovať s hlasom počas rečnenia Ako udržiavať očný kontakt s publikom Aké gestá používať Ako sa pohybovať po pódiu Ako sa pripraviť na prezentáciu Aká má byť štruktúra prejavu Ako získať pozornosť tvojho publika Ako prekonať stres z vystupovania Akú silu má príbeh v rečnení Ďalšie tipy na vystupovanie pred publikom Tématický obsah školenia formy a prvky prezentácie ako urobiť dobrý prvý dojem pri prezentácii cieľová skupina - poslucháči a ich štýly spracovávania informácií štruktúra prezentácie – úvod, jadro, záver ako výstižne formulovať svoje myšlienky názorné pomôcky - zásady vizualizácie informácií prezentácia seba - verbálny a neverbálny prejav ako reagovať na otázky z publika sebaistota pri prezentácii - ako presvedčivo prezentovať a obhájiť svoje riešenie čo robiť a čo nerobiť pri prezentáciách akčný plán: zvýšenie úrovne vlastného prezentovania Volitelné vzdelávacie moduly Príprava na prezentáciu Vytváranie štruktúry prezentácie Príprava priestoru Vhodný čas a priestor Komunikácia ako nevyhnutnosť Verbálna a neverbálna komunikácia Umenie komunikovať efektívne Prostriedky vytvárajúce dobrú prezentáciu Súčasné trendy v power pointe Prezentátorova osobnosť a jej dôležitosť Ako byť majstrom improvizácie a flexibility Príprava na prezentáciu Tvorba prezentácie Práca s publikom Ako pracovať s vyrušeniami Ako pracovať s problémovými účastníkmi Ako pracovať s energiou skupiny Ako sa zbaviť trémy Práca s kamerou a spätná väzba   Výstupné vedomosti po kurze | školení: Po absolvovaní kurzu získate praktické a teoretické vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri komunikácii, rétorike a prezentovaní. Po absolvovaní kurzu prezentačné zručnosti získate vedomosti o zásadách prezentovania a prvkoch prezentácií, dokážete analyzovať a formulovať ciele, štruktúru a náplň prezentácie, naučíte sa poznať potreby a preferencie poslucháčov – prispôsobiť formu a obsah prezentácie jej cieľu, naučíte sa reagovať na otázky poslucháčov, argumentovať a udržať si pozornosť poslucháčov i v náročných situáciách, dokážete efektívnejšie zvládať trému a stres a zvýšite svoju istotu a sebadôveru a ..mnoho mnoho iného. Kurz vedú lektori s viac ako desaťročnými skúsenosťami v danej oblasti. Predmetný vzdelávací šijeme priamo pre Vaše potreby  a ..mnoho mnoho iného Viac info ku školeniu: https://www.psychologickyinstitut.sk/index.php/vzdelavacie-kurzy/soft-skills/kurz-prezentacne-zrucnosti-ako-prezentovat-seminar

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu

„Skvelý obchodník | obchodné zručnosti a psychológia predaja“

Osobný rozvoj
0/5
1 deň
145.00€

Anotácia kurzu: Schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov, vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus, identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu. Predajný proces od oslovenia zákazníka, cez jeho získanie až po dlhodobú spoluprácu. Absolventi kurzu obchodných a predajných zručností - budú vedieť vhodne vystupovať a komunikovať s obchodnými partnermi a na verejnosti. Budú udržiavať na požadovanej úrovni partnerské vzťahy so spolupracujúcimi klientmi a budú úspešní v nadväzovaní spolupráce s novými zákazníkmi. Budú vedieť usmerňovať komunikáciu so zákazníkom spôsobom, ktorý prinesie vzájomné porozumenie, akceptovanie a zlepšenie spolupráce. Budú ovládať predajný proces. Dokážu vhodne reagovať na námietky zákazníkov a zvyšovať predaj vhodnou argumentáciou. Absolventi tohto kurzu sa budú vedieť uplatniť napr. v obchodných a odbytových oddeleniach výrobných a nevýrobných spoločností ako predajcovia, obchodníci a obchodný manažéri. Po skončení kurzu ovládnete: predajné zručnosti - schopnosť definovať ciele obchodu, vyhľadávanie potenciálnych klientov vytvorenie dôvery u klienta, verbálna a neverbálna komunikácia klienta aj predajcu, predajný cyklus identifikácia potrieb potenciálneho zákazníka, prezentácia a uzatvorenie obchodu techniky uzatvárania obchodu - odhadnúť predpoklady na uzavretie obchodu a schopnosť správne načasovať ponuku na zatvorenie obchodu. zdolávanie námietok - presvedčivá argumentácia pri jednaní s interným alebo externým zákazníkom postup pri prerokovaní námietok komunikačných partnerov, ako pracovať s námietkami a argumentami získanie klienta - získať či rozvinúť obchodné zručnosti s dôrazom na efektívnosť každého obchodného jednania starostlivosť o klienta - nesmieť zabúdať na osobný prístup. Riadime sa heslom „Náš klient, náš pán". komunikácia so zákazníkom - základné prvky komunikácie, aktívne počúvanie a rôzne typy rozhovorov psychológia predaja - typológia zákazníka – ako poznať a osvojiť si stratégie prípravy a realizácie predaja. Osvojiť si typológiu zákazníkov. vedenie obchodných rokovaní - prednáškovo-tréningový program orientovaný na vedomosti a zručnosti obchodníkov a predajcov. prezentačné zručnosti - príprava prezentácie a jej štruktúra, prehĺbenie prezentačných zručností, hlavné zásady prejavu a práce so skupinou či jednotlivcami telefonické zručnosti a telemarketing - profesionálna telefonická komunikácia so zákazníkmi, partnermi a dodávateľmi a ... mnoho mnoho iného OSNOVA KURZU - skvelý obchodník - obchodné zručnosti a psychológia predaja : obchodne zručnosti, ako prevatat - uvod / predaj a aktuálne trendy / štruktúra a fázy obchodného rozhovoru • techniky a taktiky rokovania, techniky zmeny správania • ako identifikovať potreby zákazníka, aktívne počúvanie • základné typy vyjednávačov a partnerov a ich odhad • ako odhaliť nepravdy a taktické “úskoky” • nátlakové taktiky a obrana voči nim, zvládanie námietok, druhy námietok, • tvorba, čítanie a využitie nákupných signálov pre uzavretie obchodu • cesty k dohode na princípoch uspokojenia oboch strán Stretnutie a prvý kontakt • čo je dôležité pri prvom stretnutí a ako vytvoriť najlepší „prvý dojem“ • zoznamovacie rituály a primárna kalibrácia partnera • stretnutie: obchodný rozhovor • techniky zahájenia obchodných rozhovorov a small talk“ • sledovanie štýlu hovorenia a identifikácia typu vyjednávača • verbálne zrkadlenie, východiskový štýl argumentácie • techniky aktívneho počúvania Rozhovor s klientom: • vzbudenie záujmu a tvorba potrieb klienta • práca s tichom, ústupky, ponuky a pravidlá ich použitia • techniky vyjednávania a zvládanie námietok • krízové situácie v rozhovore a nástroje ich riešenia   Sebaobrana vo vyjednávaní • ako identifikovať manipuláciu v rozhovore • upresnenie významov • asertivita a práca s agresívnym klientom • psychohygiena vyjednávača + aktivity zamerané na tréning zručností   Prezentačné zručnosti • formy a prvky prezentácie a ako urobiť dobrý prvý dojem pri prezentácii • cieľová skupina - poslucháči a ich štýly spracovávania informácií • štruktúra prezentácie – úvod, jadro, záver   Základné východiská predajného procesu • sila vlastného očakávania a presvedčenia • neúspech neexistuje / iba spätná väzba / ciele / vizualizovanie cieľov • Herzberg vs Maslow / motivačné teórie a ich porovnanie • model 3 kruhov / tím, úloha, jednotlivec • 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie?   Ako upútať pozornosť u zákazníka • ako vzbudiť záujem? Ako sa správne pýtať? • čo vytvára základ úspechu pre uzatvorenie obchodu?   Obchodník - osobný, prvý a následný dojem • 3 zložky komunikácie / ako vplývajú na vnímanie? • reč tela / vytváranie vzťahov / ,,sympatia a E“ • potreby zákazníka a umenie počúvať / formy prvého kontaktu klienta Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking Výstupné vedomosti po kurze / školení: Po absolvovaní kurzu "Skvelý obchodník - predajné a obchodné zručnosti" sa prakticky naučíte predajný proces – od oslovenia po uzavretie predajného cyklu, ako aj jeho najdôležitejšie fázy: napr. ako používať správny prístup v obchodnej komunikácii so zákazníkmi, ako sa správne pýtať, ako používať ticho, reč tela, ako správne počúvať, vytváranie vzťahov so zákazníkom s cieľom získať ,,áno“ odpoveď na naše požiadavky. Využitím správnych prístupov a metód dosiahnete trvalé úspechy a rast predaja, ..mnoho mnoho iného Viac info ku školeniu: https://www.cpps.sk/index.php/manazerske-kurzy-bratislava/obchodne-predajne-zrucnosti/kurz-predajne-obchodne-zrucnosti

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu

„NLP – programovanie mysle, tréning pamäte a osobnostný rozvoj“

Osobný rozvoj
0/5
1 deň
145.00€

Anotácia kurzu:  Každý z nás máme v sebe neobmedzený ľudský potenciál. Výzvou však pre nás je, v sebe tieto schopnosti objaviť a naučiť sa s nimi pracovať tak, aby sme dosahovali efektívne výsledky. Vďaka mentálnemu tréningu (tréning mozgu / pamäte) a NLP metóde, vieme rozpoznať naše úspešné stratégie a vieme ich aplikovať aj do takých oblastí nášho života, kde úspešný práve nie sme. NLP je nástroj ďalšieho rozvoja - osobnostného, kariérneho či vzťahového. Na tomto kurze sa budete môcť krok po kroku naučiť všetym oblastiam a zručnostiam na poli NLP  - neurolingvistického programovania mysle.       NLP je nástroj pozitívnych zmien. Pokiľ ovládate jeho know-how, môžte jeho silné techniky a metódy vyučiť na rozvoj svojho potenciálu, ako aj pomoc a podporu iných ľudí. Poznáte okamihy vo vašom živote, kedy nie ste práve najúspešnejší, priam naopak - žnete neúspech, nedosahujete svoje ciele, niekto vás nerešpektuje, máte trému, premáha vás strach, alebo máte problém s komunikáciou ? Aj toto je jedna z oblastí, ktorej vás na tomto kurze naučíme čeliť. Dokonca vás naučíme, ako ju mať pod kontrolou a to tým správnym tréningom - na našom kurze. Kurz prispôsobíme Vašim potrebám, schopnostiam a zručnostiam - tak aby ste získané poznatky mohli ihneď aplikovať do praxe. Po skončení kurzu budete: ovládať svoj stav v akejkoľvek situácii odstrániť pocity stresu určit si dosiahnuteľné ciele vyriešiť vonkajšie a vnútorné konflikty koučovať a mentorovať s veľkou dôverou v seba lepšie riadiť svoj život vytvárať túžbu a motiváciu pracovať na cieloch omnoho jednoduchšie vychádzať s ľuďmi riadiť lepšie svoj čas a zastaviť odkladanie vytvoriť si pozitívny mentálny postoj odstrániť nechcené strachy, alebo zvyky s nadšením prezentovať a prednášať a ... mnoho mnoho iného OSNOVA KURZU - Úvod do NLP programovania / tréning mysle a pamäte: • Úvod do NLP, principy úspechov, predpoklady a formovanie zmeny • Reprezentačné systémy a raport • Submodality a paralingvistika • Kotvenie a široká škála techník • Budovanie sebadôvery a preberanie kontroly nad životom • Ako zapôsobiť / sociálny kontakt s inými • Ťažké rozhovory / komunikácia • Jazykové a komunikačné modely • Čítanie reči tela / verbalita vs neverbalita • Strategie na dosahovanie osobnostných cielov • Práca s nevedomými signálmi – tela, duše, mysle • New Code techniky - abeceda, nasa, svätiňa, rytmus života, dych života, chôdza s novým nastavením mysle • Nové použitie pozícii vnímania a zmien • Stratégia obľúbených techník • Relaxačné techniky, stres a uvoľnenie / life balance v praxi života • Povzbudzovače tvorivosti a nástroje na aplikáciu NLP do života Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking Výstupné vedomosti po kurze / školení: Po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi pri vytváraní pozitívnej zmeny vo Vašom osobnom, partnerskom či profesnom živote. Tento tréning je pre všetkých, ktorý chcú objaviť tajomstvo účinnejšieho využitia svojej mysle, s cieľom získať a dostať od života viac. Krok po kroku sa naučíte ako nástroje, metódy a techniky z NLP oblasti aplikovať priamo do Vášho života. Viac info ku školeniu: https://www.cpps.sk/index.php/kurzy-pre-verejnost-bratislava/socialne-zrucnosti/nlp-kurz-programovanie-mysle

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu

„Psychologické vzdelávanie | psychológia – psychologické zručnosti a vedomosti pre prax“

Osobný rozvoj
0/5
1 deň
145.00€

Anotácia školenia: zaujíma Vás oblasť praktickej psychológie, terapie, psychoterapie, NLP, hypnózy, reč tela, vzťahy či medziľudská komunikácia ? Potom je dané vzdelávanie ideálne pre Vás. Krok po kroku sa dotknete všetkým tém, ktoré so psychológiou priamo či nepriamo súvisia. Či už ste laický študent, podnikatel, zamestnanec či manažér, bez ohladu na vek a vzdelanie Vám ponúkame získať vedomosti a znalosti z psychológie. Kurzy v oblasti psychológie vám umožnia orientovať sa v danom odbore a zároveň lepšie pochopiť seba i iných. Vďaka nim nájdete cestu, ako spoznať vaše okolie, či ako sa vysporiadať s konfliktmi a krízovými situáciami. V roku 2015 sme otvorili prvý kurz Psychológia v kocke. Bol pripravený pre všetkých, ktorých/é psychológia zaujíma, ktorí/é by radi/y trávili soboty zmysluplne, či takých/é, ktorí/é možno kedysi chceli študovať psychológiu, ale nevyšlo im to. Postupom času sme zistili, že k nám chodia aj tí/tie, ktorí/é si takto dopĺňajú vzdelanie z oblasti psychológie a využijú ho v práci, alebo ich prilákali témy, ktoré sa ich týkajú aj v osobnom živote, či takí/é, ktorí/é by radi/y stretli ľudí s podobnými záujmami. Tešíme sa vašej priazni aj zisteniu, že ľudia túžia porozumieť sebe aj iným. Pretože to je cesta ako žiť naplnenejší život. Váš záujem je pre nás motiváciou aj záväzkom posúvať sa vpred a ponúkať vám psychológiu ešte zaujímavejšie a praktickejšie. Kurz ponúka množstvo tém, ktoré sú podľa našich skúseností pre verejnosť zaujímavé. Je určený dospelým záujemcom bez ohľadu na vek a nadobudnutý druh vzdelania, ktorí sa chcú dozvedieť nové poznatky a získať skúsenosti z rôznych oblastí psychológie. Cieľ vzdelávacej aktivity Kto som ja? Aká je moja vnútorná, psychická sila, v čom spočíva? Ako ju môžem rozvinúť ? Veľa ľudí nepozná vrodené vlastnosti svojej osobnosti. V tomto kurze sa dozviete a zistíte, ako objavíte a rozviniete svoje skryté sily a akým spôsobom môžete rozvinúť silu Vašej osobnosti. Súhra jedinca a jeho okolia je určovaná pocitmi, potrebami a motívmi. Z poznatkov modernej psychológie už vieme, ako získame veľký úžitok a prospech sebe samého. Kurz vám odporúča, ako sa máte správať počas bežné dňa, ako máte vychádzať a riešiť prípadné problémy na pracovisku a v rodinnom kruhu. Vysvetlíme Vám teoretické základy a hlavné oblasti psychológie človeka. Všetko vychádza z najnovších výskumov s uvedením množstva príkladov zo psychologickej praxe tak, aby ste získané poznatky mohli využiť v praktickom živote.Ak poznáte silné stránky svojej osobnosti a vlastné psychologické predpoklady, vaša osobnosť sa neustále rozvíja. Stúpnu Vaše šance prezentovať sa v práci a získať úspech a uznanie od svojho privátneho a pracovného okolia. Dokážete vhodne komunikovať so spolupracovníkmi, klientmi a rodinnými príslušníkmi. Získavate odolnosť voči stresu a nachádzate formy jeho konštruktívneho riešenia. Znásobujete hodnotu svojej osobnosti a rozumiete správaniu partnerov v zamestnaní, v rodine, prípadne svojho dieťaťa. Je jedno, z akých dôvodov sa rozhodnete kurz absolvovať, či sú to profesionálne, alebo rodinné dôvody. Psychológia je náuka uvedomelých a nevedomých stavov duše človeka, ktorá v každodennom živote zohráva dôležitú úlohu. Teoretické a praktické skúsenosti sú veľkým pridaným plusom a pridanou hodnotou každej kvalifikácie. Cieľová skupina Všetci záujemcovia z radov širokej verejnosti majúci záujem o získanie základných vedomostí z oblasti základov psychológie, nezamestnaní so základným / stredoškolským vzdelaním všeobecného charakteru, kurz je vhodný pre stredoškolské kádre – absolventov stredných škôl, ktorí neuspeli pri prijímacom konaní na vysoké školy, výhodou je diaľková forma štúdia v kombinácii s praxou, kurz svojím obsahom je určený i pre prípadnú súčasť rekvalifikácie nezamestnaných, ženám po MD pre zapojenie sa do pracovnej činnosti, zamestnania, pracovníkom rôznych firiem obchodujúcich prostredníctvom internetu, záujemcom, ktorí doposiaľ nemali možnosť vzdelávania sa v tejto oblasti. Profil absolventa Absolvent kurzu disponuje vedomosťami z danej oblasti, postupným štúdiom získava poznatky z praktickej psychológie, získava historický prehľad vývoja psychológie, má dostatočné vedomosti o výkone psychologických testov, v oblasti všeobecnej psychológie dokáže analyzovať problematiku vnemu, vnímania a pocitov, ktoré vplývajú na psychický stav človeka, dokáže sa orientovať v typoch a psychológii osobnosti podľa rôznych autorov, analyzuje krízu, strach a stres, dokáže sa s ním vyrovnať, pôsobiť na svoje okolie konštruktívne, ovláda typológiu, vznik psychických porúch, ich dopady na konanie jednotlivca, má základné znalosti z oblasti liečenia týchto stavov, je schopný podrobiť ich analýze s vyvodením definície a liečebného postupu, priamo podporujúcej kvalitu života, pozná zákonitosti rozvoja osobnosti a psychológie jednotlivých úsekov života, vie sa orientovať v oblasti vývinovej psychológie od narodenia až zrelý vek človeka, má dostatočné vedomosti o normách, formách sociálneho správania sa jedinca, ovláda zákonitosti ovplyvňujúce sociálne pôsobenie človeka v danej spoločnosti, analyzuje správanie sa jedinca v skupine, v rodine. Všetky poznatky sú využitelné v praxi života. Volitelné témy školenia: PSY01 Praktická psychológia PSY02 Všeobecná psychológia PSY03 Psychológia osobnosti PSY04 Kríza a jej riešenie PSY05 Psychické poruchy I PSY06 Psychické poruchy II PSY07 Psychoterapia I PSY08 Psychoterapia II PSY09 Vývinová psychológia PSY10 Psychológia životných úsekov PSY11 Psychológia vývinu v detskom veku PSY12 Sociálna psychológia I PSY13 Sociálna psychológia II PSY14 Sociálne správanie človeka I PSY15 Sociálne správanie človeka II PSY16 Poruchy sociálneho správania                                                                                                                      Tématické školiace a volitelné okruhy vzdelávania: Psychologické smery - história a súčastnosť, psychológia na Slovensku a bývalom Československu, psychické procesy -všeobecne. Kľúčové slová prednášky: definícia psychologických pojmov a psychologická terminológia, základné údaje z histórie psychológie a jej smerov, , Česko-slovenská psychológia, vznik psychológie na Slovensku, minulosť a súčasnosť psychológie na Slovensku, všeobecná charakteristika psychických procesov a i. Všeobecná psychológia: - Pociťovanie a vnímanie: Kľúčové slová prednášky: definícia pojmov pocit vnem, vnímanie priestoru, farby, geometricko-optické klamy, základné teórie vnímania, stálosť vnímania, pociťovanie a psychofyzika, základné experimenovanie v oblasti vnímania a pociťovania. Pamäť a pozornosť - Kľúčové slová prednášky: vymedzenie pojmov a experimenty v oblasti pamäti a pozornosti, historické prístupy k výskumu pamäti, modely pamäti a teórie pozornosti, procesy pamäti, typy informácií a druhy pamäti, tradičné vs. moderné prístupy k výskumu pozornosti a i. Myslenie a reč - Kľúčové slová prednášky: história skúmania ľudského poznania, charakteristika myslenia a predstáv, mentálne reprezentácie, usudzovanie, rozhodovanie, racionalita a iracionalita v myslení, riešenie problémov, myslenie a jazyk, anomálie myslenia a i. Emocionalita a motivácia - Kľúčové slová prednášky: úvod do problematiky emócií, základné charakteristiky a typy emócií, teórie emocionality, ontogenéza emócií, individuálne rozdiely v emočnom reagovaní, pojem motivácia a jej vymedzenie, teórie motivácie, motivácia, situácia, správanie a i. Vývinová psychológia - Kľúčové slová prednášky: predmet,zákonitosti a metódy vývinovej psychológie, vplyvy pôsobiace na vývin ľudského jednotlivca, podiel dedičnosti a prostredia pri vývine jednotlivca, spoločensko-kultúrna podstata vývinových zmien, prehľad reprezentatívnych vývinových koncepcií a perspektív a i. Psychológia osobnosti - Kľúčové slová prednášky: zaradenie psychológie osobnosti do systému psychologických vied, základné pojmy psychológie osobnosti, história jej predmetu, metodologické otázky výskumu osobnosti, štruktúra osobnosti, problematika obrazu seba (self) a i. Sociálna psychológia - Kľúčové slová prednášky: história a súčasnosť sociálnej psychológie, úvod do štúdia sociálnej psychológie, prednosti a úskalia predstavovania a zoznamovania, spoločnosť, sociálne prostredie a sociálny vplyv, sociálne vnímanie a poznávanie, sociálna komunikácia, psychológia davu, sociálne vzťahy, asertivita, empatia a i. Klinická psychológia - Kľúčové slová prednášky: predmet a história klinickej psychológie, jej najvýznamnejšie smery a základné poznatky o etiológii a epidemiológii psychických a psychosomatických porúch, koncepcie normality, základné pojmy psychoterapie, účinné faktory psychoterapie, terapeutický proces a i. Školská psychológia - Kľúčové slová prednášky: predmet školskej psychológie, preventívna, diagnostická a konzultačno-poradenská práca školského psychológa, humanizácia školstva a vstup školského psychológa do procesu humanizácie, nápravná a optimalizačná činnosť školského psychológa - rozvíjajúce programy a i. Pedagogická psychológia - Kľúčové slová prednášky: predmet edukačnej psychológie, učenie, alternatívne systémy vzdelávania podmienky pre uplatnenie tvorivosti vo výchove a vzdelávaní, utváranie vzťahu medzi učiteľom a žiakom, špecifické prístupy a problémy výchovy a vzdelávania tvorivých, nadaných a i. Poradenská psychológia - Kľúčové slová prednášky: poradenské systémy, organizácia poradenských služieb v SR, poradenský proces, interakcia osobnosti poradcu a klienta, etický rámec psychologického poradenstva, vzťah poradenského psychológa k štruktúram štátnej správy a samosprávy, zdravotníctva, výchovného poradenstva a i. Pracovná psychológia - Kľúčové slová prednášky: psychologická definícia pojmu práca, analýza pracovnej činnosti, pracovný výkon a výkonnosť, manažment, motivačné teórie a ich aplikačný zástoj, motivácia k práci a spokojnosť s prácou, hodnotenie pracovníkov, komunikačné teórie, pracovná skupina, efektívnosť pracovnej skupiny a i.                                                                                                                    Obsahové vzdelávanie - tématické okruhy: 1. Ako nám to myslí - odbor: Všeobecná psychológia - myslenie. Myslenie predstavuje najvyšší stupeň poznania. Ide o špecifickú činnosť človeka prejavujúcu sa v správaní, v rozhodovaní, v riešení problémov. Je človek naozaj tvor racionálny? Ovplyvňujú vlastnosti človeka jeho rozhodovanie a usudzovanie? 2. Na čo máme v jednotlivých životných obdobiach - odbor: Vývinová psychológia a témy: Psychiku človeka nepoznáme dostatočne, ak sa o nej dozvedáme len z pohľadu všeobecnej psychológie, ktorá skúma zovšeobecneného dospelého človeka. Umožňuje síce porozumieť, ako ľudia vo všeobecnosti poznávajú, prežívajú a konajú, ale nezameriava sa na zmeny psychiky v čase, pod vplyvom účinkov celého radu rozhodujúcich vývinových činiteľov. Každé vekové obdobie má z hľadiska vývinových zmien svoje špecifiká, dominujú v ňom isté zmeny vo funkciách, procesoch, stavoch a iné ostávajú dočasne nezmenené. Zmeny myslenia nastávajúce v dospelosti majú však skôr charakter súvisiaci s množstvom poznatkov, skúseností a mierou sociálnych vplyvov. Ale i sociálny vývin, vývin sebapoňatia, vývin temperamentu i citov má svoje zákonitosti, ktoré sa prejavujú viac alebo menej výrazne počas celoživotného vývinu. Najpozoruhodnejšie zistenia súvisiace s vývinom človeka v jednotlivých vývinových obdobiach ponúka kurz o osobitostiach vývinových zmien v jednotlivých životných obdobiach. 3. Včera v noci sa mi prisnilo - odbor: Psychoterapia, vyučujúci: Prečo chodíme, a to dokonca niekoľkokrát za noc, do kina snov? Majú sny nejaký hlbší zmysel, alebo sú len náhodným zmätkom obrazov? Freud, Jung, Adler, Boss, Perls, Mindell a mnoho ďalších velikánov psychoterapie bolo presvedčených, že sny sú dôležitým prostriedkom („kráľovskou cestou“) ako poznať hlbšie vrstvy našej psychiky. Aj súčasní psychoterapeuti presviedčajú svojich klientov, aby si svoje sny zapisovali a potom na nich spolu na terapeutických sedeniach pracujú. Ako? Povieme si... 4. Čo sme to za ľudia - odbor: Psychológia osobnosti. Psychológia osobnosti sa snaží porozumieť ľudskému správaniu, hľadá odpoveď na otázku prečo človek robí to, čo robí a za akých podmienok sa jeho spávanie zmení. Tiež sa snaží pochopiť a vysvetliť podobnosti a rozdiely medzi ľuďmi na úrovni skupinovej (typologickej) ako i na úrovni individuálnej. V rámci kurzu psychológie pre laikov budete mať možnosť oboznámiť sa so základnými typológiami, pochopiť ich prínos ako aj limity pre pochopenie správania svojho i druhých ľudí. Po absolvovaní kurzu sa zvýši vaše porozumenie pre odlišnosti medzi ľuďmi a schopnosť vedieť spolupracovať s rôznymi typmi ľudí, vidieť veci z rôznych uhľov pohľadu. 5. Škola základ života, alebo my všetci školopovinní - odbor: Školská psychológia.  Psychológ na pôde školy pracuje nielen so žiakmi, ale aj s učiteľmi, rodičmi a výchovnými poradcami. Kurz je zameraný na objasnenie úlohy psychológa v procese humanizácie výchovy a vzdelávania. Poskytne informácie o problémoch detí súvisiacich so správaním, či učením a ukáže možnosti ich odborného riešenia. 6. V zajatí emócií, alebo čo nami máva - odbor: Všeobecná psychológia - emocionalita, vyučujúci. Emócie sú s nami každý deň, či chceme alebo nie. A my niekedy veľmi chceme (kto by nechcel zažívať lásku, radosť, či šťastie) a inokedy sme zase z emócií zhrození (sme zaskočení vlastnou či cudzou zlosťou, závisťou či smútkom). Zvyčajne máme pocit, že sme emóciami vláčení. Môžeme s nimi niečo naozaj robiť? Sú emócie iracionálne? A načo sú nám vôbec? O tom a o mnohých praktických témach spojených s emóciami bude náplň tejto časti kurzu. 7. Potrebuje mozog našu myseľ -  (alebo mind-body problém v 21. storočí) - odbor: Všeobecna psychologia. V akom vzťahu sú náš mozog a myseľ? Čo nám o tomto vzťahu hovoria prípadové štúdie z oblasti neuropsychológie? Vieme už vyriešiť Chalmersov ťažký problém vedomia? Aký objem informácií spracovávame mimo našej vedomej kontroly a do akej miery nás riadi autonómny "autopilot"? Rozhodujeme sa vôbec "slobodne"? Urobí nás objav ľudského konektómu nesmrteľnými? A ako to celé súvisí s umelou inteligenciou a životnými skúsenosťami bábätiek počas prenatálneho vývinu? Pre klasický psychologický problém tela a duše predstavujú mnohé poznatky súčasných neurovied a genetických štúdií neustále nové výzvy a podnety k revízii. Vybrané z nich predstaví táto prednáška. 8. Aj zákazník je človek - odbor: Pracovná psychológia.  Kedysi podceňovaná oblasť dnes nadobúda v obchode kľúčový význam. Sú to psychické procesy prebiehajúce u zákazníka - jeho vnímanie, pamäť, zhodnocovanie alternatív, emócie, potreby, postoje, osobnosť, atď., ktoré rozhodujú o tom, ktorú reklamu si všimne, na ktorý už nedostupný produkt bude nostalgicky spomínať, prečo bude značke verný, alebo kto bude schopný ovplyvniť jeho nákupné preferencie a správanie. Kurz objasní psychológiu v pozadí niektorých reklamných a marketingových postupov, možnosti ich spoznania, využitia i obrany proti nim. 9. Len sa rozprávame - Alebo umenie psychoterapeutického rozhovoru. odbor: Poradenská psychológia.  Kurz vám poskytne základné informácie o úspešnom terapeuticko-poradenskom rozhovore a o úlohách špeciálnych komunikačných prostriedkov. Porozumiete stratégiám, ako klientom pomáhame vysporiadať sa s problémami, meniť sa a rásť. Precvičíte si zručnosti nadviazania dobrého kontaktu, ustanovenia dôverného a bezpečného vzťahu, dozviete sa ako rozvíjať systém schopností a zručností, ktoré integráciou a rozvojom individuálneho štýlu tvoria osobnosť kompetentného terapeuta/poradcu. 10. Blázniť je ľudské - odbor: Klinická psychológia. Nielen mýliť sa je ľudské. O tom prečo sa ľudia niekedy "zbláznia", prečo sa niekedy "nezbláznia" a čo sa s tým dá robiť. V kurze sa budeme zaoberať niektorými častými duševnými poruchami (napríklad dlhodobá úzkosť či depresie), ako ich rozpoznať u seba i blízkych a čo s tým. 11. Nástroje psychológa, alebo vidíme do duše -  odbor: Psychologická diagnostika. Cieľom kurzu je vytvoriť predstavu o reálnych možnostiach psychológov pri poznávaní vnútorného sveta človeka. Kurz poskytne prierez klinickými a testovými metódami, ktoré používajú psychológovia v rámci diagnostickej činnosti. Súčasťou kurzu bude aj prezentácia niektorých testových metód a ukážka psychologických posudkov. 12. Rodina v krize - odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci: PhDr. E. Ondrušková PhD., Je súčasná rodina v kríze ? Ako sa menia rodiny a je to dobre ? Partnerstvo, manželstvo, rodina, rodičovstvo - ako to robiť dobre a nezblázniť sa. Keď už to ďalej nejde v manželstve. Dá sa opraviť pokazené manželstvo ? Keď nefunguje manželstvo, ako môže fungovať rodina a rodičovstvo. Koniec manželstva a rozvod. 13. Tá naša pamäť - odbor: Všeobecná psychológia - pamäť, pozornosť, vyučujúci: Doc. PhDr. I. Brezina CSc., O čom hovoríme, keď hovoríme o pamäti? Na čo sa sťažujeme, keď hovoríme tá naša pamäť a čo sa s tým dá urobiť? Je možné pamäť trénovať? Rozličné fascinujúce aspekty ľudskej pamäti i zabúdania ale i zlepšovania sú náplňou tohto kurzu. 14. O bútľavej vŕbe - odbor: Poradenská psychológia, vyučujúci. Mnohí ľudia majú ešte stále obavy ísť so svojimi problémami k psychológovi. Nevedia, čo sa u neho/nej bude diať, čo môžu očakávať, aký to bude človek, čím a či vôbec im môže pomôcť. Dostanú radu a bude všetko vyriešené? Pracujú všetci psychológovia/terapeuti rovnako, alebo si môžeme vybrať, keď nám "nesedí" jeho/jej prístup ? Aké vlastnosti by mal mať dobrý psychológ/terapeut, aby sme mu/jej mohli dôverovať? 15. Klamú naše zmysly - odbor: Všeobecná psychológia. Ako prijímame a spracovávame podnety? Aké zvláštne javy pri vnímaní poznáme? Dajú sa zmysly trénovať? Dokážeme hmatom počuť? Môže byť v tme svetlo? Čo je fantómová bolesť? Je podprahová reklama účinná? Ako vieme, či je niečo ilúzia či halucinácia? Ako sa skúma telepatia či placebo? Na tieto i ďalšie otázky sa budeme snažiť hľadať odpoveď vrámci tohto kurzu. 16. Muži z Marsu a ženy z Venuše - odbor: Rodová psychológia. Množstvo populárnych kníh hovorí o tom, že muži a ženy sú úplne odlišní, a preto si nikdy nemôžu porozumieť. Sú naozaj muži a ženy takí rozdielni? Ako rozdiely vznikajú? Rodíme sa s nimi, alebo sa vyvíjajú postupne? Čo máme spoločné? 17. Zločin a trest - odbor: Forenzná psychológia. Náplňou kurzu sú otázky, ktoré súvisia so súdnou (forenznou) a kriminologickou psychológiou. Prečo ľudia páchajú zločiny? Sú kriminálne sklony vrodené? Pomáha trest (napr. väzenie) napraviť sa? Kto sú ľudia, ktorí niekoho zabijú? Môžem byť aj ja vrahom? Ako zistím, či z môjho dieťaťa nevyrastá "kriminálnik"?To sú niektoré otázke na ktoré ponúka kurz odpoveď. 18. Šoférujeme ako žijeme a sú agresívni ľudia agresívni šoféri -  odbor: dopravná psychológia. Aktuálne štatistiky cestných dopravných nehôd dokumentujú, že viac ako 90% z celkového počtu nehôd je spôsobených nejakou formou nebezpečného, rizikového správania vodičov a vodičiek, napr. prekračovaním povolenej rýchlosti, šoférovaním pod vplyvom alkoholu, nedodržaním bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, a pod. Cieľom kurzu je oboznámiť poslucháčov so základnými psychologickými mechanizmami vysvetľujúcimi naše správania za volantom (najmä nebezpečné), ako aj s možnosťami, ako takéto správanie merať, predpovedať, kontrolovať a relevantnými opatreniami ovplyvňovať a meniť smerom k bezpečnosti, ohľaduplnosti a zhovievavosti na cestách.  Psychológia je veda, ktorá študuje ľudské chovanie, mentálne a telesné procesy a ich vzájomné vzťahy a interakcie. Psychológia je vedná disciplína, ktorá sa vyvinula z filozofie ako veda o duši, pričom zväčša nebolo presne stanovené, čo vlastne duša je. Podľa Alexandra Veľkého bola psychológia náuka o duši. V poslednej tretine 19. storočia sa začala psychológia rozvíjať ako samostatná vedná disciplína. Psychológia sa zaoberá, zjednodušene povedané, štúdiom prežívania a správania....všetko toto a ovela ovela viac sa dozviete na predmetnom kurze psychológie pre prax. Investujte do seba, získajte znalosti a zručnosti do života. Viac info o školení: https://www.tvojkouc.sk/kurzy-skolenia-seminare/dlhodobe-akreditovane-vzdelavanie-studium/kurz-psychologia-vzdelavanie-psycholog-skolenie

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu

„Úspešný manažér a líder | manažérske zručnosti, vedenie, riadenie, motivovanie ľudí v praxi“

Osobný rozvoj
0/5
1 deň
145.00€

Anotácia kurzu: úspešný manažér, efektívny líder, skvelý motivátor. Vedeli ste, že manažérom sa človek stáva a nie rodí ? Každý úspešný manažér prešiel vzdelávaním a praxou, kde zručnosti a vedomosti mohol krok po kroku získavať aj uplatňovať. Neučte sa na svojich chybách - učte sa od úspešných. Absolvujte kurz pre manažérov, vedúcich a riadiacich pracovníkov. Investujte do vzdelávania. Investícia ktorá sa Vám mnohonásobne vráti. Či už ste na svojej pozícii nováčik, alebo ostrieľaný manažér - na tomto školení si spoločne s lektormi a školitelmi odpoviete na všetky relevantné otázky z praxe. Informujte sa na najbližší voľný termín. Kurz sa realizuje už pri min. počte: 1 účastník.      Dnes už je podnikateľom a manažérom jasné, že vzdelávanie pracovníkov a manažmentu a ich následný tréning, je rozhodujúcim faktorom pri budovaní a udržiavaní konkurenčného náskoku samotného manažéra, ako aj firmy a organizácie v ktoromkoľvek odvetví – výroba, obchod, služby, servis a pod. K zvládnutiu rozhodujúcich úloh a splneniu strategických cieľov je nevyhnutný posun kvality manažérskej prípravy pracovníkov smerom k osvojeniu si rozhodujúcich častí riadiacej práce moderných úspešných firiem. Manažérsky kurz realizujeme na základe Vašej objednávky a jeho obsah je možné prispôsobiť Vašim požiadavkám. Tieto kurzy môžu prebiehať v našich priestoroch vybanených modernou didaktickou technikou. Lektormi sú skúsení manažéri a koučovia, ktorí Vás zasvätia do praktických vedomostí. Tie môžte rýchlo preniesť do Vašej osobnej praxe. Obsah a osnova kurzu: - manažérske predpoklady pre úspech - manažérske štýly riadenie a vedenia - riadenie zamerané na ľudí a na úlohy – výhody a nevýhody - diagnostika Vašich riadiacich schopností - ako správne motivovať k vyššiemu pracovnému výkonu - vedenie motivačného a hodnotiaceho rozhovoru - zásady poskytovania kritiky a spätnej väzby - plánovanie a vyhodnocovanie osobného rozvoja zamestnancov - stratégie riešenia konfliktov zo zamestnancami - efektívne vedenie porád a mítingov - osobný rozvoj a rast manažéra - prioritné manažérske kompetencie manažéra a spôsoby ich rozvoja - zdroje moci manažéra ako zdroje jeho vplyvu na svoje okolie - viete využívať sociálne siete vo svojej organizácii - organizácia práce manažéra - čo sú prioritné oblasti výkonu manažéra - plánovanie práce a časový manažment manažéra - efektívne vedenie porád - aké informácie sú pre mňa prioritné - ako riadiť výkon útvaru, ktorý vediem a jeho zamestnancov - riadiaci cyklus výkonnosti - plánovanie, riadenie, hodnotenie a odmeňovanie - kaskádovanie cieľov - strategické ciele organizácie, ciele útvaru - motivujúce a demotivujúce cieľové riadenie - formulácia výkonových očakávaní a štandardov výkonnosti - dávanie spätnej väzby na výkon - nástroje rozvoja výkonnosti zamestnancov - manažér ako tímový hráč - ako úspešne viesť tím - ako pochopiť a riadiť tímovú dynamiku - aký tím vediete typy tímov a špecifické stránky ich vedenia - tímové roly -aktuálna alebo už prekonaná typológia - tím ako učiaci sa spoločenský subjekt - ako riadiť učenie sa v tíme - motivovať jednotlivcov alebo motivovať tím - umenie úspešnej motivácie tímu - Manažovanie zmeny - chlebík náš každodenný - čo je zmena - pozitíva a negatíva zmien - viete pochopiť a komunikovať potrebu zmeny - ako motivovať ľudí pre podporu a zapájanie sa do zmeny - náklady na zmenu verzus prínosy zmeny - cyklus úspešného manažovania zmeny - aké sú riziká zmeny a ako ich minimalizovať - vyhodnocujete úspešnosť zmien a odmeňujete zamestnancov Čo kurzom získate:  získate potrebné informácie a nástroje, ktoré môžte využiť vo svojej praxi riadiaceho pracovníka. Naučíte sa nasadzovať účinné a jednoduché manažérske nástroje na riešenie operatívnych situácií v práci. Pochopíte metódy a možnosti voľby stratégie a cieľov podniku i jednotlivca. Zlepšíte svoje líderské a manažerské zručností a naučíte sa pracovať s tímom a viesť ho k efektívnej spolupráci. Investujte do seba - táto investícia sa Vám mnohonásobne zúročí. Viac info o školení: https://www.tvojkouc.sk/firemne-kurzy-manazerske-skolenia/manazerske-zrucnosti/kurz-manazerske-zrucnosti

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu

Kurz emočnej a sociálnej inteligencie | EQ a SQ psychológia

Osobný rozvoj
0/5
1 deň
145.00€

Kurz emočnej a sociálnej inteligencie pre individuálnych záujemcov, tímy aj skupiny. Cieľom školiaceho tréningu je spoznať svoje silné stránky, na ktorých môžete stavať. Na druhej strane na základe programu budete mať možnosť spoznať bloky v sebe, ktoré vám bránia v žití spokojného života. Program sa do hĺbky zaoberá emóciami. Spoznáte, ako fungujú, prečo je ich niekedy ťažké zvládať. Oboznámite sa so širokou paletou techník, ktoré Vám pomôžu zvládať vlastné emócie. Tréning sa zároveň zaoberá dvoma rovinami – sebou a vzťahmi s druhými. Na základe rôznych techník spoznáte hlavné príčiny, ktoré vedú k neporozumeniu s druhými, objavíte spôsoby, ako porozumieť rôznorodosti druhých ľudí a čo je hlavné – získate nadhľad a schopnosť vnímať situáciu z rôznych uhlov pohľadu. Príďte načerpať pozitívnu energiu medzi nás. Školenie vedú skúsení lektori psychológovia priamo z praxe.   Anotácia kurzu:  kurz emočnej a sociálnej inteligencie je určený záujemcom, ktorí vedia ako dôležitá je sociálna a emočná inteligencia v praxi. Cieľom kurzu je predstaviť účastníkom význam, prejavy a nevyhnutnosť rozvoja emočnej inteligencie v každodennom živote. Často si to neuvedomujeme, ale emócie sú to, čo najviac ovplyvňuje našu komunikáciu a naše rozhodnutia, určujú naše potreby, pomáhajú nám rozumieť sebe a druhým. Ak vieme, ako naše emócie zvládať správnym spôsobom, dokážeme adekvátne reagovať na dianie okolo nás a mať svoj život pod kontrolou. Cieľom je takisto pochopiť podstatu emočnej inteligencie/EQ a naučiť sa ju rozvíjať a využívať pre úspešné zvládanie požiadaviek náročného sveta práce a vzťahov s inými ľuďmi, zdarne riešiť konflikty a problémy a budovať uspokojujúce vzťahy nielen na pracovisku ale vo všetkých sférach života. Emočnou inteligenciou/EQ a jej rozvíjaním sa priblížiť k zmysluplnému a emočne vyrovnanému životu. Pretavte vedomosti získané na školení priamo do praxe života !   zdokonaliť a rozvinúť schopnosti účastníkov v emočnej inteligencii EQ zdokonaliť sa v schopnosti rozumieť druhým ľuďom a sebe samému čo všetko môžeme ovplyvniť správnymi formami emócii a pocitmi seba-vedomie a emočná inteligencia / čo znamenajú tieto pojmy v živote verbálna a neverbálna komunikácia / umenie emočnej inteligencie pre život ako vplývame a čo dosiahneme keď sme emočne stabilný a silný budovanie medziľudských vzťahov a sociálnej interakcie cez EQ a SQ a ... mnoho mnoho iného   Vzdelávací program umožní jeho absolventom: - rozpoznávať vlastné emócie a uvedomiť si ich vplyv na život a prácu - identifikovať negatívne postoje vo vlastnom správaní - zmeniť zaužívané nesprávne rozhodovacie postupy a schémy - získať univerzálne poznatky o správaní a konaní človeka - lepšie rozumieť sebe samému a svojmu okoliu - nepodliehať stresu - predchádzať konfliktom alebo naučiť sa ako ich úspešne a rýchlo riešiť - využívať vyjednávacie a rokovacie taktiky mediátorskym spôsobom - komunikovať všetky druhy správ prijateľne pre príjemcu - zvládať emocionálne neobvyklé situácie - vidieť súvislosti medzi zdanlivo nesúvisiacimi skutočnosťami - rýchlo identifikovať priority a prednostne ich riešiť - umožniť svojim partnerom a spolupracovníkom mať s nimi rovnocenné vzťahy - získať viac osobnej slobody, stability a rovnováhy - dokázať prežiť svoj život pokojnejšie, zmysluplnejšie a šťastnejšie   Obsah vzdelávacieho kurzu Východiská EQ – vznik a história EQ, význam EQ v praxi Prečo si (ne)rozumieme – rozvoj sociálnych zručností, empatia Čo spôsobuje odlišnosť medzi ľuďmi, hodnoty a ich vplyv na náš život, rešpektovanie odlišností Bloky v nás – sebauvedomenie, nežiadúce stavy mysle, rozvíjanie návyku sebavedomia Zvládanie vlastných emócií, práca s emóciami, zvládanie nesplnených očakávaní Sebamotivácia – čo nás poháňa vpred, úroveň osobnej motivácie Cvičenia na prehĺbenie porozumenia a nácvik daného javu Modelové situácie a plán osobného rozvoja pre život a prácu   Tématické okruhy kurzu Sebauvedomenie a seba-vedomie v praxi života Poznám sám seba, a preto viem, kto som a čo prežívam. Pozerám sa cez okno do vlastnej duše Sebaovládanie a oblasti využitia v praxi života Zas to na mňa prišlo, ale zvládol som sám seba Vidím to, páči sa mi to, chcem to, veľmi to chcem Ako na oblasti víťazstvo, sebaovládania a sebamotivácia Ako naštartovať vnútorný motor a motiváciu k zmenám Empatia pre osobný, partnerský aj karierny život Tragédia nepochopenia. a pochopte ma už konečne Čítam v druhých ako v otvorenej knihe Sociálne zručnosti, s ľuďmi to naozaj viem Majú ma radi alebo tajomstvo obľúbenosti. Emocionálna inteligencia v rôznych kontextoch Situácie z praxe, pri ktorých je dobré zapnúť svoje EQ Ako dosiahnuť ciele (úspech, výsledky) a zároveň si zachovať vzťahy Ako riešiť emočne vypäté situácie pomocou EQ Ako pomocou EQ vychádzať s rôznymi povahami     a mnoho mnoho iného pre prax života    Výstupné vedomosti po kurze | školení: Po absolvovaní kurzu získate praktické a teoretické vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi o zákonitostiach  emočnej a sociálnej inteligencie. Kurz Emocionálna inteligencia je určený pre všetkých, ktorí pracujú v tíme. Kurz vytvára priestor pre zlepšenie komunikačných schopností ako aj socialnych zručností. Počas trvania programu si ako účastníci osvojíte zručnosti v piatich základných pilieroch emocionálnej inteligencie (Sebauvedomenie; Sebariadenie; Empatia; Vnútorná motivácia a dosahovanie cieľov; Riadenie vzťahov) na prakticky využiteľnej úrovni. Interaktívnymi a praktickými cvičeniami dosiahnete vyššiu kvalitu vnímania a uvedomovania si vlastných emócií, empatického vnímania svojho okolia a rozvíjania vzťahov s inými tak, aby bol Váš osobný a pracovný život úspešný. 2)Program ponúka rozvoj emocionálnej inteligencie, s dôrazom na individuálny osobnostný rast. Práve emocionálna inteligencia je za základom úspešnej, zmysluplnej a plnohodnotnej existencie človeka, jeho osobných vzťahov a pracovnej kariéry. Cieľom takto zostaveného programu  školenia je, aby po ukončení dokázali absolventi získané poznatky preniesť do každodenného praktického života, či už manažérskej alebo odbornej praxe a ..mnoho mnoho iného. Kurz vedú lektori s viac ako desaťročnými skúsenosťami v danej oblasti. Predmetný vzdelávací šijeme priamo pre Vaše potreby.   Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí Miesto konania kurzu Emočná a sociálna inteligencia:  Bratislava / Slovenská republika / Česká republika Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One to One) aj skupinová / prispôsobujeme potrebám Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím Vzdelávacieho centra v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021) Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, práce a úlohy, prípadové štúdie, video analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy atď.) je možné prispôsobiť požiadavkám účastníkov Cieľová skupina a min. počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet účastníkov na jeden kurz: 1 účastník Viac info ku školeniu: https://www.psychologickyinstitut.sk/index.php/vzdelavacie-kurzy/psychologicke/kurz-emocna-socialna-inteligencia-skolenie

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu

MAĎARSKÝ JAZYK – maďarčina pre začiatočníkov, stredne pokročilých aj pokročilých !

Maďarčina
0/5
60 min.
15.00€

Našim cieľom je kvalitná výučba maďarského jazyka pre všetkých, ktorí potrebujú ovládať maďarský jazyk na komunikatívnej úrovni, ako základný medzinárodný jazyk. Špecializujeme sa na výučbu maďarského jazyka všeobecného zamerania pre úplných a opakovaných začiatočníkov. Ponúkame široké portfólio maďarských jazykových kurzov pre vyššie jazykové úrovne všeobecnej a obchodnej maďarčiny a prípravné kurzy na certifikáty FCE a CAE. Medzi našich klientov patria známe medzinárodné spoločnosti, lokálne firmy, štátne inštitúcie, pracujúci profesionáli a široká verejnosť. Investujte preto do jazykovej prípravy a získajte maximum v osobnom či pracovnom živote vďaka ovládaniu maďarčiny v praxi. Anotácia kurzu:V maďarskom jazyku sa venujeme výučbe od všeobecného zamerania až po odborne zamerané kurzy či prípravu na medzinárodné certifikáty a štátne jazykové skúšky. Populárnymi kurzami sú tiež konverzácie so slovenskými alebo zahraničnými a maďarsky hovoriacimi lektormi pre dospelých a veľkej obľube sa tešia aj kurzy pre deti a mládež, ktoré ponúkame vo všetkých vekových kategóriách. Vyberte si z našej ponuky najobľúbenejších jazykových kurzov maďarčiny, ktoré máme pre Vás pripravené vo výhodnejších cenách ako konkurencia. Oslovte nás a my Vám pripravíme cenovú ponuku na individuálne albo kolektívne školenie. s nami sa naučíte maďarsky komunikovať a aktívne používať maďarský jazyk v bežnej praxi ako študenti jazykovky budete čo najrýchlejšie napredovať vďaka našim profesionálom vďaka dôrazu na jazykové zručnosti sa naše kurzy stretávajú s vysokou efektivitou odbúrate neistotu v gramatike a ústnom prejave a naučíte sa dobre komunikovať verbálna a neverbálna jazyková asertivita v maďarskom jazyku v praxi zaručená ... mnoho mnoho iného z oblasti maďarského jazyka a maďarčiny v praxi   Úrovne kurzu: A1 - začiatočníci,     A2 - pokročilí začiatočníci,      B1 - mierne pokročilí,      B2 - pokročilí,     C1 - experti,      Business maďarčina,      Individuálne & Kolektívne kurzy A1. ÚPLNÍ ZAČIATOČNÍCI Začneme sa učiť maďarský jazyk jazyk od začiatku, krok za krokom, čítať, písať i rozprávať. Postupne a rýchlo sa naučíte komunikovať, písať aj čítať a predovšetkým rozmýšlať v maďaskom jazyku. A2. ZAČIATOČNÍCI Zopakujeme si to, čo už vieme a spravíme veľký krok vpred: naučíme sa mnoho nových slov, budeme sa zaoberať gramatikou, čítať a prekladať krátke texty, naučíme sa hovoriť po maďarsky a "prežiť" v maďarsky hovoriacom prostredí. B1. MIERNE POKROČILÍ V týchto skupinách sa už naši študenti neboja rozprávať po maďarsky, učia sa riešiť praktické problémy, ktoré prináša každodenný život. Zaoberáme sa tu nielen gramatikou a slovnou zásobou, ale aj hraním, počúvaním piesní, či pozeraním filmov v maďarskom jazyku. B1-В2. MIERNE POKROČILÍ Výučba jazyka na tejto úrovni je veľkým krokom vpred. Rozšírenie slovnej zásoby a zložitejšia gramatika, ale aj sledovanie filmov a počúvanie textov - to všetko ako príprava k zloženiu skúšky a získaniu certifikátu. Po absolvovaní tohto kurzu sa vám bude dobre a sebavedomo komunikovať v maďarčine. B2. STREDNE POKROČILÍ Po ukončení tohto kurzu už naši študenti vedia riešiť každodenné problémy a ľahko komunikujú s rôznymi ľuďmi na rôzne témy. Vedia si prečítať noviny a časopisy, pozerať filmy v maďarčine bez titulkov, či obratne používať rôzne štýly reči. C1. VYŠŠIE POKROČILÍ Toto je skupina pre plynulo hovoriacich ľudí. Voľné diskusie na ľubovoľné témy, žívá komunikácia, hry, spisovný písaný maďarský jazyk, sledovanie a diskusia o aktuálnom dianí – toto všetko je súčasťou C1 jazykového kurzu. Program "Maďarský jazyk v obchodnej business sfére" Program je určený biznismenom a manažérom spoločností, ktoré majú obchodné styky s maďarsky hovoriacimi partnermi zahraničného obchodu, študentom škôl, zahraničným odborníkom či vedúcim na strednej a vyššej pozícii, ktorí pracujú v maďarských spoločnostiach a inštitúciach.   Maďarčina (maď. magyar nyelv) - je jediný jazyk v strednej Európe, ktorý nie je indoeurópskym jazykom. Maďarsky hovorí dnes asi 14,5 miliónov ľudí, z toho asi 10 miliónov v Maďarsku. Je úradným jazykom v Maďarsku a od 1. mája 2004 tiež jedným z úradných jazykov v EU. Dejiny maďarčiny sa delia na niekoľko období, ktoré nasledujú po tzv. ugorskom období uralských jazykov, hoci o vlastnej „maďarčine“ možno hovoriť najskôr od príchodu do Panónskej panvy (roku 896): Maďarčina je úradný jazyk Maďarska, jedným z úradných jazykov Európskej únie a jedným z úradných jazykov oblasti Vojvodiny v Srbsku. V styku s úradmi sa popri vlastnom úradnom/štátnom jazyku môže maďarčina používať v Rumunsku a na Slovensku v obciach s viac než 20% podielom Maďarov, ďalej v Rakúsku len v obciach Oberpullendorf, Oberwart, Rotenturm an der Pinka a Unterwart, v Slovinsku, v Chorvátsku v obciach, kde tvoria viac ako tretinu (to sú v praxi len dve obce) a na Ukrajine. Učíme z certifikovaných učebníc: maďarského jazyka, ktoré spracovali pedagogickí odborníci. Pri výučbe kladieme dôraz na všetky štyri jazykové zručnosti. Len tak dokážete rýchlo napredovať v jazyku. To je aj dôvod, prečo sú naši študenti nadmieru spokojní a zostávajú verní našej vzdelávacej agentúre. Je pre nás dôležitý priateľský prístup a Vaša spokojnosť. Radi Vám ukážeme naše kvality, stačí len navštíviť našu jazykovú školu a presvedčiť sa na vlastnej koži. Pracujeme s kvalitnými a osvedčenými didaktickými materiálmi, pričom sa neobmedzujeme len na knihy a pracovné zošity, ale pri výučbe používame aj rôzne autentické doplnkové materiály, audiovizuálnu techniku a internet. Materiály pripravené lektorom v cene kurzu. Čo sa naučíte na kurze:  s nami sa rýchlo naučíte komunikovať a aktívne používať maďarský jazyk v praxi. Aby ste ako naši študenti čo najrýchlejšie napredovali v cudzom jazyku, vedieme naše hodiny v čo najväčšej miere v maďarskom jazyku. Vďaka dôrazu na všetky jazykové zručnosti sa naše kurzy stretávajú s vysokou efektivitou a spokojnosťou našich študentov. Odbúrate neistotu v gramatike a ústnom prejave a naučíte sa prirodzene vystupovať v maďarskom prostredí. Investujte do seba a získajte maximum !   Dĺžka, trvanie kurzu | školenia:  1 deň (resp. dohodou) Úroveň obtiažnosti kurzu: začiatočníci / mierne pokročilí / pokročilí Miesto konania jazykového kurzu "Maďarský jazyk":  Bratislava / Slovenská republika / osobne al. online Kategória ponúkaných vzdelávacích kurzov a seminárov: kurzy pre verejnosť / otvorené / ďalšie vzdelávanie a rozvoj Možnosť absolvovať vzdelávanie | forma výuky: denná, individuálna (One on One) al. skupinová / prispôsobujeme potrebám Odborný garanti vzdelávania:  odborný interný a externý tím IPP Psychologického Inštitútu v oblasti osobnostného a kariérneho rozvoja Termíny konania: ASAP (ponúkaný kurz a vzdelávanie organizujeme pravidelne - min. 4 * mesačne počas celého kalendárneho roka 2021) Vzdelávacie metódy: individuálne a skupinové riešenie situácií, aktivity, úlohy, prípadové štúdie, analýza, literatúra, odporúčania a riešenia, prax Minimálne vstupné vedomosti: nepredpokladajú sa konkrétne vedomosti. Školenie  (obsah, témy, ciele) prispôsobujeme požiadavkám účastníkov Cieľová skupina a počet účastníkov:  každý kto chce zlepšiť svoje vedomosti a odborné zručnosti / min. počet záujemcov na otvorenie kurzu: 1 účastník

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu

„Koučing v praxi | life & self coaching pre osobný a kariérny život“

Osobný rozvoj
0/5
1 deň
145.00€

Anotácia kurzu:  Kurz koučingu a self coachingu je určený pre všetkých, ktorí sa o koučing zaujímajú, chcú zistiť, čo naozaj koučing je a čo nie je, čo v skutočnosti obnáša byť koučom a ako koučovať. Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť koučovať seba aj iných, alebo chcú byť profesionálom v tejto oblasti.       Tak isto je určený pre každého, kto chce lepšie pochopiť a spoznať seba samého aj iných, chce sa naučiť správne komunikovať a efektívne riešiť problémy. Na kurze sa naučíte rozpoznať koučing od ostatných používaných metód, zistíte, o čo sa kouč pri práci snaží a aké nástroje na to využíva. Budete koučom aj koučovaným, čo je najlepšia cesta ako techniky pochopiť, zistiť ako vám idú a ako sa pri nich cítite. Po skončení kurzu budete schopný tieto nástroje používať a budete vedieť koučovať seba aj druhých. Vďaka získaným informáciam budete lepšie poznať seba samého, svoju osobnosť, motívy a ciele. Uvedomíte si svoje silné a slabé stránky, budete vedieť pochopiť a predvídať možné zámery Vášho správania, čo Vám pomôže pri predchádzaní nedorozumeniam a konfliktom. Tak isto budete vedieť lepšie odhadnúť aj druhých ľudí, budete vedieť prispôsobiť svoju komunikáciu situácií a naučíte sa efektívne riešiť problémy. Všetko, čo sa naučíte pomôže zlepšiť Váš osobný aj profesijný život. Tým, že budete vedieť lepšie komunikovať s ľuďmi a riešiť problémy, budete aj sebaistejší a odvážnejší. To, že sa budete lepšie poznať, Vám pomôže pri výbere cesty životom a otvorí dvere plné nových možností, ktoré ste predtým možno len nechceli vidieť. Kurz Vás môže silno ovplyvniť v pozitívnom a obohacujúcom smere, či už sa rozhodnete koučingu venovať ďalej naplno, alebo nie. Po skončení kurzu budete: budete poznať najnovšie trendy v koučovaní a budete vedieť koučovať seba aj iných ľudí budete vedieť používať základné nástroje koučingu či pri sebakoučovaní, alebo pri koučovaní Vašich blízkych budete vedieť efektívne riešiť problémy / výzvy / dosahovať vytýčené ciele prostredníctvom koučovania budete poznať rozdiel medzi koučingom a ostatnými štýlmi ako je poradenstvo, tréning, konzultácia atd. možno zistíte, že je koučing pre Vás a budete sa s nim aj živiť...alebo zistíte že kam by ste chceli smerovať ďalej a ... mnoho mnoho iného Koučing a self koučing v praxi života: História koučingu / Definícia koučingu / Definícia koučingu • Rozdielne školy koučingu / Solution focuse koučing • Kouč a iné profesie / kľúčové kompetencie profesionálneho kouča podľa ICF Položenie základov • Splnenie etických princípov a kritérií profesie • Vytvorenie zmluvy o koučovaní Spoluvytvorenie vzťahu • Vytvorenie vzťahu • Štruktúra koučovacieho rozhovoru • Aktívny a pasívny jazyk / Komunikačné kanály • Vzťah, partnerstvo kouča a klienta • Úloha a zodpovednosť kouča / Úloha a zodpovednosť klienta Samotné koučovanie / prítomnosť kouča • Kľúčové charakteristiky kouča • Osobnosť kouča / Osobnosť klienta Efektívna komunikácia / Aktívne počúvanie • Počúvanie na úrovni obsahu / Počúvanie na úrovni kontextu a štruktúry • Počúvanie na úrovni bytia a životného naladenia • Raport a transformačné rozhovory / Neverbálna komunikácia / Metajazyk Silné otázky / Priama komunikácia • Úroveň jazyk / Verbálne zmäkčovače / Backtracking Uľahčenie učenia sa a samotné výsledky • Vyvolať uvedomenie / Návrh aktivít / Plánovanie a určenie si cieľov Riadenie procesu a zodpovednosť Záver - Voľná diskusia - Podpora - Networking Výstupné vedomosti po kurze / školení:  po absolvovaní kurzu získate vedomosti, prehľad a nástroje, ktoré využijete v praxi do tej miery, že bude schopný samostatne pripraviť a realizovať efektívne koučingové sedenia. Viete jasne identifikovať kľúčové body procesu a ciel tak, aby bol aplikovateľný, reagujúci na reálne potreby, aktuálny, zrozumiteľný a adresný. Viete definovať očakávané kvalitatívne a kvantitatívne výstupy procesu koučovania. Poznáte nástroje na diagnostikovanie osobnosti, etický kódex, históriu a špecifiká koučingu. Získate kompetencie v oblastiach aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie. Viete stanoviť metódy ozdravovania a presvedčiť na základe dôvery. Osvojíte si schopnosť stimulácie vlastnej zodpovednosti a podpory spoločenstva. Budete schopný sebareflexie v rámci koučovacieho procesu.a ..mnoho mnoho iného. Viac info o školení: https://www.tvojkouc.sk/kurzy-skolenia-seminare/osobny-rozvoj-soft-skills/kurz-koucingu

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu

„Komunikácia, rétorika, asertivita | ako úspešne a efektívne komunikovať v praxi“

Osobný rozvoj
0/5
1 deň
145.00€

Anotácia kurzu: komunikácia a komunikačné zručnosti sú pre každého z nás dôležité. Či už potrebujete zdokonaliť svoju komunikáciu v kontakte so svojimi kolegami, manažérmi, v pracovnom živote, alebo zefektívniť komunikačné vzorce v živote, vo vzťahoch, priateľmi, partnermi - tento kurz je pre Vás. Naučíte sa vedomostiam a zručnostiam umenia úspešnej komunikácie a interakcie s inými ľuďmi. Krok po kroku získate informácie, ako môžte zlepšiť svoje komunikačné a rétorické prístupy. Asertívne sa naučíte komunikovať nielen so svojim najbližším okolím, ale aj v práci s inými ľuďmi. Získajte praktické zručnosti aplikovatelné priamo do praxe života. Kurz je vedený skúseným lektorom, jeho obsah aj školenie prispôsobíme pre Vaše osobné a individuálne potreby. Pre jednotlivcov, tímy aj organizácie. Rozvinúť vedomosti o zákonitostiach efektívnej komunikácie. Využiť asertívne techniky na zvládanie a riešenie konfliktov. Jasného vyjadrovania sa, zásady správnej písomnej a telefonickej komunikácie. Schopnosť dávať a prijímať ocenenie i kritiku, povedať nie, schopnosť požiadať o oprávnený nárok i láskavosť, otvorene vyjadriť svoj názor. Praktické tipy a návody, s použitím asertívnych techník podľa požiadaviek a pracovných situácií poslucháčov Po absolvovaní tréningu účastníci: - získajú vedomosti o zákonitostiach interpersonálnej a asertívnej komunikácie - dostanú návod ako rozvinúť svoje osobnostné predpoklady v komunikácii s použitím asertívnych zručností - získajú možnosť naučiť sa modifikovať svoje správanie pri riešení konfliktných situácií Komunikačné zručnosti: spôsob komunikácie a vyjadrovania, hlasový prejav, verbálne prvky prejavu paralingvistika, reč tela, čoho sa vyvarovať (bariéry efektívnej komunikácie) cielený výber jazykových prostriedkov, ako vyvolať záujem, zaujať pozornosť udržanie pozornosti, uspokojenie potrieb poslucháčov podstata vizualizácie, grafické vyjadrovanie prezentačná technika a potrebné technické vybavenie verbálna a neverbálna zložka prejavu, ako pútavo začať ako udržať pozornosť, ako viesť diskusiu a čeliť námietkam ako úspešne zakončiť, ako vyhodnotiť úspešnosť zásady predajnej prezentácie, pomôcky pri prezentácii Modul komunikačného procesu - podstata komunikácie, aspekty komunikácie: • Profesionálna komunikácia ako predpoklad primeraného sebavedomia • Sebapoznanie a poznanie iných prostredníctvom pozorovania správania • Zákonitosti verbálnej a neverbálnej komunikácie, komunikačný model • Neverbálna komunikácia - ako čítať neverbálne prejavy ostatných • Osobná, písomná, telefonická komunikácia - zásady stručného • Osobnosť a komunikácia , typológia, odhad partnera a výber správania • Aktívne počúvanie a kladenie otázok ako základ vedenia rozhovoru • Otvorené, zatvorené otázky, ich význam a použitie, chyby pri kladení otázok • Komunikačné bariéry a chyby pri posudzovaní ľudí • Modelovanie situácií a precvičenie problémových situácií v komunikácii Asertivita a riešenie konfliktov: • Asertívna filozofia, asertívne práva, zručnosti a techniky • Riziká neasertívneho /pasívneho, agresívneho a manipulatívneho/ správania • Výhody a riziká asertívneho a neasertívneho správania • Korektne sebapresadzujúce správanie voči klientovi a kolegom • Riešenie konfliktov, typy reakcie na konflikt a ich výhody i nevýhody • Zvládanie hnevu, agresivity , nátlaku a manipulácie v konflikte • Zvládanie rôznych typov problémových situácií a konfliktov Ciele školenia: v tomto kurze sa orientujeme na komplexné ponímanie komunikačného procesu. Ponúkame vám nápady, myšlienky, metódy, okamžite aplikovateľné tipy a techniky, ktoré vám pomôžu ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách. Naučíte sa správne čítať a interpretovať jazykové vyjadrovanie a reč tela ostatných ľudí. Dozviete sa, čo o vás prezrádza vaše vyjadrovanie a reč vášho tela. Pomocou cvičení si zlepšíte verbálnu i neverbálnu komunikáciu. A mnoho mnoho iného. Viac info ku školeniu: https://www.tvojkouc.sk/kurzy-skolenia-seminare/osobny-rozvoj-soft-skills/kurz-komunikacia-retorika-asertivita

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu
Zobraziť individuálne lekcie

Rusky jazyk

Ruština
0/5
1 hod.
10.00€

Tematický celok. Úvod Rodina. Kultúra a umenie. Šport. Bývanie. Obchod a služby. Zdravie. Cestovanie. Vzdelanie. Práca.  Vzťahy medzi ľuďmi. Človek a príroda. Veda a technika. Voľný čas. Komunikácia. Masmédia.

Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj Výučba osobně, on-line dohodnúť si lekciu
Zobraziť individuálne lekcie

Jazykový individuálny program taliančiny

Taliančina
0/5
8 individuálnych lekcií x 45 minút
97.00€

Ciao, vitaj vo svete biznistaliančinaonline. Volám sa Ivana som slovenka žijúca v Taliansku a pomáham ľuďom k tomu, aby komunikovali po taliansky jasne a sebavedome či už v súkromnej alebo v profesionálnej oblasti. Založila som projekt biznistaliančinaonline na základe svojich poznatkov o tomto jazyku, kulrúre a zvykoch počas môjho  dlhodobého pôsobenia v Taliansku. Mojim cieľom je poskytnúť klientom konkrétnu pomôcku a ukázať práve tú stránku tochto jazyka, ktorá je podmienená kultúrou a zvykmi a ktorá je teda neoddeliteľnou súčasťou efektívnej komunikácie v tomto jazyku. Ako funguje môj jazykový program? Môj jazykový program je časovo a obsahovo flexibilný, čo znamená, že si môžeš rozšíriť tvoje poznatky o tomto jazyku,  presne v tom smere v ktorom to potrebuješ a to kdekoľvek sa nachádzaš. účelom prvej lekcie teda bude spoločne určiť a nastaviť tvoj jazykový program vhodný práve pre teba. Všetky materiály, audionahrávky, koncepčné mapy a cvičenia dostaneš automaticky bez toho, aby si musel investovať iné peniaze. Vďakojej metòde sa naučíš komunikovať po taliansky jasne efektívne a sebavedome a budeš sa cítiť v rozhovoroch s tvojim talianskym partnerom isto a prirodzene. Ak je tvojim cieľom zefektívniť tvoju taliančinu neváhaj a objednaj si tvoju jazykovú konzultáciu online ešte dnes. Ci vediamo dall'altra parte. Ivana - Tvoj sprievodca taliančiny online.

Výučba on-line dohodnúť si lekciu
Zobraziť individuálne lekcie

Neviete si rady s výberom lektora?

Povedzte nám, čo Vás zaujíma, a my Vám poradíme.

Newsletter

Chcete byť v obraze?
Získajte prehľad o nových kurzoch a akciách na galoty.

Kategórie kurzov